Vítame vás

Vítame Vás na stránkach Community Building Slovensko. CB je metóda skupinových procesov zostavená Dr. Scottom M. Peckom. Ako metóda sa využíva pri zámernej tvorbe a podpore komunít či hlbokej transformácii pracovných tímov, ale je aj silným nástrojom učenia sa a osobného rozvoja ľudí, dokonca aj tých, ktorí sa vopred nepoznali a ani nemajú zámer spoločnú komunitu do budúcnosti vytvárať. Účastníci často hodnotia seminár ako „život transformujúcu udalosť“. Manažéri ho vnímajú ako najvyššiu formu „teambuildingu“. Profesionáli v sociálnych službách oceňujú hlboký dopad seminárov na ich klientov, a učitelia, aktivisti a pracovníci v pomáhajúcich profesiách si zásadným spôsobom prehlbujú kompetencie.

Vízia Scotta M. Pecka

„V mojom srdci je túžba po mieri vo svete. Vzhľadom k ranám a odmietnutiam, ktoré sme utŕžili v minulých vzťahoch sa bojíme podstúpiť riziko odzbrojiť samého seba. V našom strachu zanedbávame sen po autentickej komunite a berieme ho čisto ako vizionársky. Existujú ale cesty, podľa ktorých sa ľudia môžu vrátiť opäť k sebe, a vďaka ktorým sa staré rany môžu uzdraviť. A to je poslaním seminárov Budovania komunity (Community Building Workshops), učiť tieto princípy – aby sa nádej stala opäť reálnou – a túto víziu naozaj uskutočniť vo svete, ktorý takmer zabudol, čo to znamená nádhera byť človekom.“