O seminári

SPOZNAJTE SILU SVOJHO POTENCIÁLU PROSTREDNÍCTVOM DUCHA KOMUNITY

Budovanie komunity je spôsob, ako byť skutočne spojený so sebou a s ostatnými.

Budovanie komunity je hlboká skúsenosť otvoreného skupinového procesu bez väčšej štruktúry. Ľudia sa učia z vlastných skúseností. Školitelia (facilitátori) sú len sprievodcovia. Môžete sa naučiť, ako komunikovať otvorene, autenticky, s rešpektom a ako akceptovať vzájomnú odlišnosť. Dodržiavaním vodítok komunikácie je možné dosiahnuť porozumenie, prijatie a veľmi hlboké spojenie s ľuďmi v skupine a najmä so sebou samým.

VODÍTKA KOMUNIKÁCIE

 1. Povedzte svoje meno, než začnete hovoriť.
 2. Hovorte osobne a konkrétne, používajte „ja-oznámenie“.
 3. Hovorte, keď máte pohnútku na rozprávanie, nehovorte keď pohnutí nie ste.
 4. Zahŕňajte ostatných i seba; vyhnite sa vylučovaniu.
 5. Buďte emocionálne prítomní. 
 6. Riskujte. 
 7. Vyjadrite nespokojnosť alebo akúkoľvek nevôľu v rámci celej skupiny.
 8. Zaviažte sa „zostať tu“. Dôverujte procesu.
 9. Každý človek je zodpovedný za úspech skupiny. 
 10. Účasť môže byť verbálna i neverbálna.
 11. Nedokonalosť je nevyhnutná. 
 12. Zachovávajte prísnu dôvernosť.

PROCES OBSAHUJE 4 FÁZY

Pseudokomunita

je bežná úroveň komunikácie medzi ľuďmi, zvyčajne so zámerom byť k sebe milí a podporovať bezpečnosť v našich vzťahoch. Prináša však aj skrývanie rozdielov, rôznych názorov a hlbších emócií. Cestou k hlbšej komunikácii je osobný rozhovor, konkrétne v osobe „ja“.

Chaos

tu sú naše rozdiely viditeľné a snažíme sa ich vyriešiť. Zvyčajne sa snažíme s druhými zaobchádzať, tlačíme ich, aby prijali náš názor, bojujeme o moc, nepočúvame atď. Ak však upriamime svoju pozornosť dovnútra, nájdeme za svojimi emóciami svoje osobné príbehy, ktoré si môžeme dovoliť precítiť a prijať, namiesto toho, aby sme ich premietali na iných.

Prázdnota

je cieľom celého procesu – byť schopný vyjadriť všetko, čo vo mne je, všetky moje očakávania, názory, úsudky atď. a prostredníctvom zdieľania ich nechajte prejsť k úplnej otvorenosti a vyprázdneniu. Potom môžeme skutočne počúvať druhých bez potreby reagovať, byť spojení, prítomní a porozumieť si. Keď sa náš pohľad na svet rozpadne, je to ako malá smrť, ktorá prináša premenu.

Skutočná komunita

je tu myslený ako názov úrovne spojenia a komunikácie medzi ľuďmi, ktorí sa cítia byť hlboko prepojení jeden s druhým a sami so sebou, pociťujú mimoriadnu istotu, porozumenie, prijatie, počúvanie atď. Ľudia sa cítia „ako doma“, rozdiely sa stávajú darom, individualita sa cení, konflikty sa riešia s rešpektom a zmysluplne, existuje sloboda, ako aj pocit jednoty, cítiť „ducha“ spoločenstva.

POZÝVAME VÁS NA TÚTO DOBRODRUŽNÚ CESTU!


Morgan Scott Peck (1936-2005) bol americký psychoterapeut, ktorého knihy sa stali bestsellermi v duchovnej a psychologickej literatúre. Semináre budovania komunity vychádzajú z jeho knihy V inom rytme, ktorá bola v roku 2012 znovu vydaná v Českej republike. Opisuje tu vývoj spoločenstva a správanie ľudí v skupinách. Peck objavil určité vzorce alebo vodítka komunikácie, ktoré si ľudia môžu uvedomiť, zažiť a naučiť sa ich. Na ich základe vytvoril koncept seminárov „budovania komunity“, ktoré sú o komunikácii „v inom rytme“ – hlbšom spôsobe spoločného rozprávania, ktoré vedie k prijatiu seba samého so všetkým, čím sme. Výsledkom je vzájomné porozumenie a láska.