Najbližšie semináre


Edward Groody na Jeseň 2022 opäť na Slovensku!

Slovensko už takmer pravidelne navštevuje Edward Groodyh z USA, ktorý je priamym žiakom a spolupracovníkom psychológa Scotta Pecka. Je zakladateľom Community Building Institute v USA, rozvíja a prezentuje túto metódu po celom svete. Ako konzultant podporuje lídrov pri implementovaní organizačných zmien, ktoré angažujú ľudí a zároveň si ich ctia. Edward 35 rokov facilituje CB semináre v USA a Európe a je jedným z najskúsenejších facilitátorov CB na svete. Má nezameniteľné skúsenosti s facilitáciou otvorených skupín a taktiež skupín vo väzniciach a v rôznych sociálnych projektoch s výbornými výsledkami adaptácie klientov. Je nám cťou že môžeme s Edwardom spolupracovať a učiť sa od neho.

Viac sa dozviete tu:


KALENDÁR

pripravujeme semináre na Október 2022

18. – 20. Októbra – CBW Sliač * – otvorený seminár

21. – 23. Októbra – CBW Bratislava * – otvorený seminár

25. – 27. Októbra – CBW Badín * – uzavretý seminár

28. – 30. Októbra – CBW Bratislava – otvorený seminár

(*) – zameraný na kresťanskú komunitu