Najbližšie semináre


Edward Groody opäť na Slovensku!

Slovensko už takmer pravidelne navštevuje Edward Groody z USA, ktorý je priamym žiakom a spolupracovníkom psychológa Scotta Pecka. Je zakladateľom Community Building Institute v USA, rozvíja a prezentuje túto metódu po celom svete. Ako konzultant podporuje lídrov pri implementovaní organizačných zmien, ktoré angažujú ľudí a zároveň si ich ctia. Edward 35 rokov facilituje CB semináre v USA a Európe a je jedným z najskúsenejších facilitátorov CB na svete. Má nezameniteľné skúsenosti s facilitáciou otvorených skupín a taktiež skupín vo väzniciach a v rôznych sociálnych projektoch s výbornými výsledkami adaptácie klientov. Je nám cťou že môžeme s Edwardom spolupracovať a učiť sa od neho.

Viac sa dozviete tu:


Pre viac informácii o seminároch nás kontaktujte na: info@communitybuilding.sk